FATMA ARIK

FATMA ARIK (UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan uzmanımız Çukurova, Mersin ve Akdeniz Üniversitelerinde Yüksek Lisans eğitimleri almıştır. Yüksek lisans eğitimler sırasında Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme, Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Cinsel Eğitim gibi dersler almış ve profesyonel yaşamında bu konulara odaklanmıştır. 4 yıl tanılama biriminde 4 yıl özel çocuklara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda uzman ve yönetici olarak çalışan Fatma Arık kariyerinin 19. Yılında halen psikolojik danışman olarak çalışmaya devam etmektedir. “LGBT Bireylerin Stigma Yaşantıları ve Eşit Yurttaşlık Talepleri” konulu bir tez de yazmış olan ve aynı zamanda teknik çevirmen olarak psikoloji alanına katkı sunmaya devam eden uzmanımızın Türkçe’ye kazandırdığı bilimsel kitaplar arasında Prof.Dr. Daniel Araoz’un yazdığı ve 2011 yılında Türkçe olarak basılan “Cinsel Terapide Yeni Hipnoz” ve aynı yazara ait 2016 basımlı “Psikoterapi, Hipnoz ve Budizm” isimli eserler de bulunmaktadır.

ÇALIŞTIĞI KONULAR –

YETİŞKİNLERLE ÇALIŞMALAR

Depresyon öfke kontrolü

Stres

Obsesyon

Cinsel sorunlar

Kayıp ve yas

Çift danışmanlığı (heteroseksüel ve homoseksüel çiftler)

ERGEN DANIŞMANLIĞI

Kariyer psikolojik danışmanlığı

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği

Sınav kaygısı

Akademik başarı

Akran çatışması

ÇOCUKLARLA ÇALIŞMALAR

Enüzrezi (alt ıslatma)

Enkoprezi (kaka kaçırma)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Depresyon

Okul fobisi

Ebeveyn kaybı

Kaygı

Cinsiyet kimliği ve cinsel eğitim