KURUMSAL EĞİTİMLER

 Liderlik ve yönetim becerilerini geliştirme
 Motivasyon ve pozitif yaşam becerileri
 Müşteri ilişkileri
 Satış becerileri
 Ekip çalışması
 Orta kademe yönetim teknikleri
 İletişim ve beden dili
 Stres ve öfke kontrolü
 Zaman Yönetimi
 Sunuş becerileri ve eğiticinin eğitimi
 Yöneticilikte "Koç" konumu
 

KURUMSAL EĞİTİMLER İÇİN ÖN KAYIT FORMU