144 ALTIN DNA AKTİVASYONU

  • 11/11/2019

Altın DNA Terapisi kişinin ruhsal alanını arındıran ve dönüşümleri çok boyutlu kılan Can

Ürkmez’e ait sistemlerin sistemi olan çok güçlü ve ileri bir spiritüel tekniktir.

DNA’mız bizim varoluşumuzdur. Ruh dediğimiz enerjinin merkezi aynı zamanda maddesel bedenimizde olan nükleotit bir yapıdır. Biz spiritüeller bunu bilsek de ünlü bilim insanı DR. Poponin DNA’nın 12 enerjili çok boyutlu bir alanının bulunduğunu ve bunun kişinin ruhsal gücünden tanrı atomu dediğimiz yapıdan çıktığını ortaya attı. Öyle ki bu yapı maddeyi bile değiştirebilirdi. Yani Simya… Allah’ın(Yaratıcının) içimizde yaratmış olduğu mucizevi güç.

DNA’mız en küçük yapı organizmalarımızdandır. Sayısız kopyası bedenimizde bulunur. DNA’mız 12 boyuttan(enerjiden) ve her bir katmanın altında bulunan 12 alt boyuttan oluşur. Ayrıca bedenimizde 21.12.2012 tarihinden itibaren 12 çakra aktif çalışmaya başlamıştır.

Toplamda DNA’mız 144 boyuttan oluşmaktadır. DNA’mızın içinde genetik yollarla aldığımız kayıtlar, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz ruhsal, kuantum enerjiler, spiritüel güçlerimiz ve yaratanın bizlere bahşettiği ve üflediği ruh vardır. Yani DNA’mızın içinde arındırılması ve aktifleştirilmesi gereken bir hazine vardır. Varoluş sırlarımız, yaşam derslerimiz, hastalık kayıtlarımız, hatta bilinçaltı dediğimiz kayıtların tamamı DNA’dadır. Çünkü beynimizin DNA’sı ile herhangi bir organımızın DNA’sı aynıdır. Aslında DNA’mız ilahi özümüzü taşıyan parçadır. Yani bize şah damarından daha yakın olan parçamız. Kadim spiritüel öğreti “Ruh senin DNA’ndadır.” Der. Haklı bir söylem.

Çalışma kişinin enerjisine göre nadiren Alfa, genel olarak Theta ve Delta boyutunda gerçekleşir. Yaratanın özü olarak tanımladığımız altın enerjiler ve gökkuşağı renkli enerjilerle var olan terapi DNA’nızın çok boyutlu alanını aktifleştirerek harika bir içsel yolculuk yapmanıza vesile olacaktır.

Çalışmada varlığımızın geneli olan DNA’mızdan eski kodlar yani enerjiler temizlenir ve yeni kodlar yüklenerek ruhsal ve fiziksel titreşiminizi yükseltmiş oluruz.

Karma Temizliği,

Akaşik Temizlik,

Fiziksel Rahatsızlıkların İçsel Güçle Şifalanması,

Ruh İkizi,

Aile Enerjileri Temizliği,

Bolluk ve Bereket,

Hücresel Temizlik,

Sinir Ağlarının Enerjisel Temizliği,

Gibi sınırsız konuda Altın DNA tekniğine başvurabilirsiniz.

Not: Çalışmalarda Can Ürkmez’e ait diğer teknikler (Bütünsel Regresyon, Spiritüel Danışmanlık) ihtiyaç görüldüğünde uygulanır.

Diğer Yazılar