FATMA ARIK (Uzm. Psikolojik Danışman)

 • 18/12/2018

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan uzmanımız Çukurova, Mersin ve Akdeniz Üniversitelerinde Yüksek Lisans eğitimleri almıştır. Yüksek lisans eğitimleri sırasında Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme, Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Cinsel Eğitim gibi dersler almış ve profesyonel yaşamında bu konulara odaklanmıştır. 4 yıl tanılama biriminde 4 yıl özel çocuklara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda uzman ve yönetici olarak çalışan Fatma Arık kariyerinin 22. yılında halen psikolojik danışman olarak çalışmaya devam etmektedir. “LGBT Bireylerin Stigma Yaşantıları ve Eşit Yurttaşlık Talepleri” ve ”Psikolojik Danışmanların Homofobi Düzeyleri ve Eşcinsel Bireylere Yönelik Tututmları” isimli iki master tezi de yazmış olan ve aynı zamanda teknik çevirmen olarak psikoloji alanına katkı sunmaya devam eden uzmanımızın Türkçe’ye kazandırdığı bilimsel kitaplar arasında Prof.Dr. Daniel Araoz’un yazdığı ve 2011 yılında Türkçe olarak basılan “Cinsel Terapide Yeni Hipnoz” ve şu an basım aşamasında olan aynı yazara ait “Psikoterapi, Hipnoz ve Budizm” isimli eserler de bulunmaktadır.

 

ÇALIŞTIĞI KONULAR 

YETİŞKİNLERLE ÇALIŞMALAR

 • Depresyon öfke kontrolü
 • Stres
 • Obsesyon
 • Cinsel sorunlar
 • Kayıp ve yas
 • Çift danışmanlığı (heteroseksüel ve homoseksüel çiftler)

ERGEN DANIŞMANLIĞI

 • Kariyer psikolojik danışmanlığı
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
 • Sınav kaygısı
 • Akademik başarı
 • Akran çatışması

Diğer Yazılar