TAROT SEANSLARI

Seansımız için bir niyetimiz olması ve bu niyetimiz üzerine bir çalışma yapılması önemlidir.Bu niyetler:
*Yaşamımızdaki bir kısır döngü
*Bir duygu karmaşası
*Duygusal yaşamımız
*Aile hayatımız
*Yaşamdaki duruşumuz
*Ruhsal kimliğimiz
*İş yaşamımız
*Çocuklarımız
*Ruhsal ya da bedensel olarak bir rahatsızlığımız
*Arkadaşlarımız
*Gelecek planlarımız
*Karmik yüklerimiz
gibi herhangi bir konu ya da birbiriyle bağlantılı birkaç konu üzerine olabilir.
Seansımız üç bölümden oluşur:
*Numerolojik Okuma
*Tarot Açılımı
*Ruhsal Bağlantı

NUMEROLOJİK OKUMA;
Kendimiz,
Anne ve babamız (biliniyorsa),
Duygusal partnerimiz ya da eşimiz,
Üzerinde yoğunlaşmak istediğimiz kişi veya kişiler,
Kardeşlerimiz,
Çocuklarımız (varsa),
doğum tarihleri ve bizim için önemli olan başka tarihler varsa onlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
Kimin yaşamımızda nasıl bir ‘’ görev ‘’ le var olduğu tespit edilir.
‘’ ruhsal hikaye ‘’ miz okunarak bu hikayenin, içinde bulunduğumuz anda bize ne anlatmaya çalışıyor olduğunun farkına varılır.
Kişinin
karar, istikrar, netlik7 enerjileri,
yeryüzünde olma sebebi,
yıl enerjisi (bu yıl ruhsal olarak nasıl bir dönemden geçtiği), ay enerjileri (bu dönemin aylarda nasıl bir dağılma ile kendini gösterdiği)
belirlenir.
Buradaki çalışma Tarot Açılımında göz önünde bulundurulur.

TAROT AÇILIMI;
büyük ve küçük arkana ( 78 kart ) kartları ile ‘’ pentegram açılımı ‘’ dediğimiz özel bir ruhsal öğreti ışığında gerçekleştirilir.
Burada yapılan ‘’ okuma ‘’ sonrasında, şayet varsa sorular cevaplandırılır.
Bu aşamada Tarot Kartlarının ‘’ ezoretik gücü ‘’ kullanılır.
Bu güç onların ‘’ yaşam ‘’ ile ilgili ‘’ bilgelik ‘’ leridir.

RUHSAL BAĞLANTI;
Seansın en önemli aşamasıdır.
Meditatif bir çalışmadır.
Burada anne, baba ve ‘’ içimizdeki çocuk ‘’ ile iletişim kurulur.
Bu çalışmada çok derinlerdeki parçalarımızda dönüşüm sağlanır.
Burası ‘’ yenileniş ‘’ aşamasıdır.
Seans süresince yükselen bilincimiz bu aşamada artık ‘’ mühür ‘’ lenir.
‘’ mühür ‘’ bilinci uyandırma ve onu yaşamımızın bir parçası haline getirebilme adına bir çalışmadır.

Diğer Yazılar