TRANSFORMAL NEFES

  • 18/12/2018

Transformal Nefes; kişide fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlük sağlayan, sistemde önemli düzeyde iyileşme gerçekleştiren ve kişinin ruhsal yapısını güçlendiren bir tekniktir.

Solunum sistemi, alt karın bölgesinden başlar, solar pleksus sinir ağından geçer ve göğsün üstüne kadar gelir. Bu bölgeler birbirine bağlanırsa, insanın aldığı oksijen düzeyi en uygun (optimum) düzeye yükselir. Vücut iyileştirici etkiler alır ve zindelik artar. Kişinin enerjisi ve huzuru artar.

Olumsuz düşünceler, bastırılmış duygular, doğum travması, çocukluk travmaları ve geçmişte yaşanmış travmalar iyileştirilir. Tüm davranışlar ve eylemler, bir duygunun veya inancın sonucudur. Davranışlarımızı değiştirmek istiyorsak, duygusal/akılsal düzeyde değişiklik yapmamız gerekir. Nefes alırken oksijenin yol açtığı yüksek frekanslı titreşim, vücudumuzdaki elektromanyetik alanı değiştirerek oksijen yüksek frekansına yükseltmemizi sağlar. Bunun nefes alma sürecindeki anlamı, yüksek frekanslı titreşim enerjisinin hücre belleğindeki ve bilinçaltındaki düşük frekanslı titreşim enerjisini arttırdığıdır; düşük frekanslı titreşim enerjisi ise olumsuz düşünceleri, travmaları ve bastırılmış duyguları içerir. Böylece bellekte kayıtlı tüm karanlık köşeleri aydınlatabiliriz. Belleğimizdeki bu enerji tıkanıklıkları açıldığında, artık olumsuz etkilenmeyiz.

Bilinçaltı düzeyinde düşünme ve hissetme, nefes alışımızla bağıntılıdır, başka bir deyişle "Nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz". Nefes alma tarzımızı değiştirdiğimizde, düşünme ve hissetme tarzımızı da değiştirmiş oluruz ki bu da Transformal Nefes tekniğinin dünyaya sunduğu en büyük hediyelerden biridir. Daha çok nefes alırsak, hayattan da daha çok şey alırız. Kolay, hızlı ve rahat şekilde nefes verdiğimizde, geçmişte kalmış veya bizim için olumsuz bu unsurları dışarı atarız. Nefes alma modelinde ne kadar açık ve bağlantılı olursak, nefes alma da bize istediğimiz şeyleri o kadar çok verir.

Yaşam gücü, bilincimizi değiştirerek bilinçlilik düzeyini yükseltir ve bunu günlük yaşama bağlar. Böylece insan, içinde rehberlik ve netlik kazanır. Gerçekler zaten insanın içindedir, aksaklıklar ortadan kalktığında, doğal ve serbest şekilde ortaya çıkar.

Fiziksel düzeyde, sınırlı nefes alma modellerini açar ve temizler, böylece:

Daha çok sağlık -detox kapasitesinin artışı

Daha çok enerji -solunum sisteminin gelişmesi

Daha çok denge -dayanıklılık ve bağışıklık

Duygusal ve zihinsel düzeyde- Transformal Nefes, bilinçaltını temizler:

Stresleri ortadan kaldırır, rahatlama duygusu yaratır.

Hücre belleğinde kayıtlı eski travmaları siler.

Öfke, korku, endişe, suçluluk ve keder gibi bastırılmış duyguları temizler.

Spirituel düzeyde- Transformal Nefes bizi bilincin daha yüksek seviyelerine bağlar:

Yüksek benliğimizle bağlantıyı açar

Birlik bilincini yaratır

Ruhsal hediyeleri tam olarak alabilmemizi sağlar.

Transformal nefes seanslarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Diğer Yazılar