ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR

  • 02/03/2021

Medium Coeli (MC) 10. evin başındaki eksen, yani doğum haritasının en yüksek noktası (gün ortası)dır. MC yaşamın akışı içinde gitgide önem kazanan ve geliştirilmesi gereken eğilimleri, nitelikleri ve konuları tamsil eder.

Bulunmak istediğimiz yere gitmek için yürüyeceğimiz yolu çoğunlukla MC'deki burç gösterir. Bu burç ve daha da belirgin olarak eksen (MC- IC) üzerindeki herhangi bir gezegen, mesleki karakteri tanımlar. Fakat bu, MC'nin yöneticisi tarafından da gösterilebilir. 10. evde farklı bir burçta gezegenler varsa, bunlar da önemlidir. MC, birçok bakımdan, gelecekle ilgili düşlerimizi ve amaçlarımızı tanımlar, gitmekte olduğumuz yönü betimler.

Imum Coeli (IC) haritanın en altındaki noktadır. Nereye gitmek istediğimizi niteleyen MC'nin tersine, IC nereden geldiğimizi niteler. Çocukluğumuzun duygusal kalitesini açıklar. Bizim mirasımızı, aile öykümüzü, köklerimizi, ırksal kökenimizi, yuvamızı, kaynaklarımızı temsil eder. Yabancı nazarlardan uzak kalmak istediğimizde gittiğimiz yerdir, toplumun gözünden gizlenmiş yanımızdır.

Aşağıda haritanızda MC hangi burçta bulunuyorsa ona bağlı sizin için giderek önem kazanan temaları ve gelişmenizi, söz konusu burcun tipik uğraşı alanlarını ve burcun yöneticisi olan gezegen ya da gezegenler prensiplerinin temsilcilerini, IC hangi burçta bulunuyorsa ona bağlı bilinçdışı yaklaşımınız ve duygu dünyanız ışığında güçlü ve gölge yönlerinizi bulacaksınız. MC ve IC her zaman zıt burçlardadır. MC sizin hayatta nasıl kükreyebileceğiniz dersek IC, aslan yattığı yerden belli olur diyebileceğimiz şekilde o aslanın gücünün ya da güçsüzlüğünün saklı olduğu yerdir. Güçlü ve gölge yönleri okurken bu bende var, bu bende yok gibi değil de taşıdığınız potansiyeli anlamaya çalışarak okumanızı öneririm. Karanlık bir parça iç dünyamızın derinliklerinde her zaman mevcuttur. Bizim onu görmezden gelmek yerine onunla bilinçli bir ilişki kurabilmemiz gerekir ki buna bağlı bir gelişim bize gücümüzün farkına varıp onu ortaya koyma şansı kazandırsın. Gelişim bu yönce ilerler. Şunun da öneminin altını özellikle çizmek isterim ki bir haritayı her zaman bütün bir şekilde ele almak gerekir ki kişinin buradaki potansiyeli ne boyutta deneyimlediği esaslı bir gözlem gerektirir. Kanımca danışmanlığı değerli kılan da budur. MC- IC ekseniniz kadar, bu eksenin üzerinde olan ya da burayla açı yapan gezegenler, yöneticilerinin haritadaki konumları, aldıkları açılar çok önemlidir. Haritanızda MC akrep burcunda bulunuyor diye sizin ille dedektif olmanız gerekmez; bununla birlikte mesleğinizi bir dedektif gibi icra ediyor olabilirsiniz. Burada yazanlar, sadece bir fikriniz olması içindir. Keyifli bir keşif yolculuğuna vesile olsun dilerim!

Haritanızda MC hangi burçta bulunuyor, bunu öğrenmek için www.astroseek.com adresinden bilgilerinizi girerek doğum haritanızı çıkartabilirsiniz. Tabii bu bilginin doğruluğu için doğum saatinizden emin olmanız önemlidir. Aksi takdirde burada yazanlar size yardımcı olamayacaktır. Yine de iz sürmeyi seven bir kâşifseniz hepsini okuyup, hangisinin sizi daha çok anlattığını bulabilirsiniz. Bunun hem kendinizi, hem çevrenizdeki birçok kişiyi anlamanıza faydası olur.

MC Koç burcunda
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Kendini kabul ettirme, kişisel otorite, yeni alanlar keşfetmek, çatışmaya girmekten çekinmemek, cüretkârlık, meydan okumalarla yüzleşmek ve bunlar sayesinde büyümek.
Gelişme:
Mücadele ruhunun ve spontanlığın geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Başta cerrahi olmak üzere tıp. Tüm sporlar, polislik ve askerlik. Ateşle çalışmayı içeren teknik meslekler ve zanaatlar, metal işlemeciliği ile ilgili işler. Araba yarışçılığı ve pilotluk gibi risk içeren meslekler. Öncü bir ruh gerektiren görevler.
Yöneticisi Mars Prensibinin Temsilcileri:
Tüm öncüler, fatihler, savaşçılar, cüretkâr girişimciler, liderler, serüvenciler, askerler, atletler ve diğer rekabetçi insanlar.

IC Terazi burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; iliklerine kadar barışçı bir insandır. Duygularını estetik, bazen artistik bir şekilde ifade eder.
Duyguları:
Güçlü yönleri; ilişki kurmaktan hoşlanır, özveride bulunmaya isteklidir, dengeleyicidir. Daima diğer insana yöneliktir, ama kendi özgürlüğünden ve iç bağımsızlığından da vazgeçmek istemez.
Gölge yönleri; hayatın iniş çıkışlarından korktuğu için, hazin bir şekilde, kendini hiçbir şeye adamadan, tasasız bir ortamda yaşama saplantısı vardır. Açgözlülük ölçüsünde başkalarından sempati bekler. Değişken ve kaprislidir. Duygularını bastırır. Çatışmaktan patolojik şekilde çekindiği için, her an uzlaşmaya hazırdır.

MC Boğa burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Sabır, dayanıklılık, emniyet, gelenek, yaşamdan zevk alma, duyusallık, dayanışma, değer bilincinin geliştirilmesi.
Gelişme:
Duyusal zevklerin ve sürekliliğin geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Mal mülk ve toprakla ilgili işler: tarım, bahçecilik, emlak, mimari. Mecazi anlamda bankacılık, borsa, uygulamalı ve politik ekonomi. Zevkin ve keyfin öne çıktığı alanlar: yemek, gastronomi, otelcilik, moda, kuyumculuk, kozmetik, müzik, resim, heykel ve sanat ticareti. Geçmişle uğraşan meslekler: tarihçilik, arkeoloji, etnoloji. El sanatları ve doğa bilimleri.
Yöneticisi Venüs Prensibinin Temsilcileri:
Dünyaya güzellik ve sevgi getiren tüm insanlar: ressamlar, heykeltraşlar, aktör ve aktrisler, yazarlar, müzisyenler, tasarımcılar, kozmetikçiler, mimarlar ve sevecen insanlar, (eğlence dünyasında çalışanlar dâhil).

IC Akrep Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; başkalarının erişmesi mümkün olmayan muazzam bir içsel derinlik taşır.
Duyguları:
Güçlü yönleri; başkalarını da zorlayan muazzam bir duygusal gücü vardır. Yoğun, gizemli, tutkulu ve ihtiraslıdır. Güçlü bir cinselliği vardır. Ruhun karanlık, arkaik güçlerine erişme yeteneğine sahiptir.
Gölge yönleri; kendi gücüyle baştan çıkabilir. Başka insanları duygusal olarak sömürüp kurutur ve kendi boyunduruğuna alır, bağımlı kılar. Patolojik bir kıskançtır, intikamcı, sadistik ve gözükara bir yıkıcıdır. Kendini tutkulu duygularının merhametine teslim etmiştir.


MC İkizler Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Çok yönlülük, çeşitlilik, entelektüel merak, iletişim ve bilgi, temas kurma ve aracılık etme.
Gelişme:
Merakın ve çeşitliliğin geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Aracılık: özellikle borsa simsarlığı, emlak komisyonculuğu veya satış temsilciliği. Ticari meslekler: en başta iletişim alanında, yayıncılık, kitapçılık, yazarlık, ticari işler, muhabirlik, yorumculuk, gazetecilik, öğretmenlik. Entelektüel güdümlü meslekler, örneğin matematik, filoloji ve edebiyat.
Yöneticisi Merkür Prensibinin Temsilcileri:
Öğretmenler, öğrenciler, üniversite öğrencileri, şairler, satıcılar, analizciler, doktorlar, eleştirmenler, bilim adamları, araştırmacılar, gazeteciler, dilbilimciler, hatipler, çevirmenler, avukatlar; ama aynı zamanda sahtekârlar, kalpazanlar, hilekârlar, aldatanlar, hırsızlar, yalancılar ve dolandırıcılar.

IC Yay Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; çok uzaklara gitmeye isteklidir. Derin dinsel duygulara sahiptir.
Duyguları:
Güçlü yönleri; yüksek ve kutsal duygularla dolup taşar ve harekete geçer. Şevk duyma, heveslenme yeteneği yüksektir. Hiç kimseyi, hiçbir şekilde düş kırıklığına uğratmak istemez. Özgürlük ihtiyacından ötürü ortaklıklarında araya mesafe koymak ister. Ortak amaçları ve idealleri gerçekleştirmek için ortağıyla birlikte çalışmayı sever.
Gölge yönleri; küçük düşmekten, tüm hataları ve zayıflıkları ile maskesiz, normal bir insan gibi görünmekten korkar.

MC Yengeç Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Yardım etmeye isteklilik, şefkat, sevgi dolu ilgi, güven ve güvence, vatan ve aile.
Gelişme:
Dişiliğin ve duygu derinliğinin geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Yardım etmeye, bakmaya ve sosyal uğraşlara dayanan tüm meslekler, özellikle doktorluk, tıbbi ve geriatrik (yaşlıların sağlığıyla ilgili) hemşirelik, anaokulu öğretmenliği, psikologluk; oyunculuk, şairlik, müzisyenlik, yazarlık ve sanat tarihçiliği gibi artistik uğraşlar. Aile, topluluk ve vatanla ilgili- örneğin bölgesel geleneklerin korunması, mahalli politikalar, yemek kültürü, cemiyet ve kulüp faaliyetleri gibi- uğraşılar.
Yöneticisi Ay Prensibinin Temsilcileri:
Hizmet veren, bakan, yardım eden konumunda olan herkes: doktorlar, sağlık personeli, hastabakıcılar, ruhsal danışmanlar, terapistler, güzel sanatlar ve yazın alanlarında düşleri ve fantezileri dile getirenler, tiyatro ve sirk dünyasında çalışanlar.

IC Oğlak Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; erişilmesi güç derin duygular taşır. İç dünyası katı ve dayanıklıdır, olayların aslını görme yeteneği güçlüdür, duygusal emniyet arar. Sürekliliğe ihtiyacı vardır.
Duyguları:
Güçlü yönleri; ancak yavaş yavaş ve duraksayarak açılır, ama açıldıktan sonra sadık, güvenilir, görev sahibi ve sorumlu olur. Sınırlarını açıkça belirler. Duyarlılığı kontrollü ama güçlüdür. Duyguları ciddiye alır. Dikkatli ve başkalarına güvenmekte temkinlidir.
Gölge yönleri; duygularını ve davranışlarını kesin bir çizgiyle ayırır. Mesafeli, kapalı, donuk, merhametsizce soğuk ve düşüncesizdir. Bazen aşırı duygusal, depresif ve melankoliktir. Derinden bağlılık bekleyen çocuksu, oyuncu ve yumuşak tarafını inkâr eder.

MC Aslan Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Ağırbaşlılık, başarı, ün, cömertlik, büyüklük, liderlik, ilgi odağı olmak, güç.
Gelişme:
Özdeğer duygusunun ve cömertliğin geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Prestije dayalı, özgüven ve inisiyatif gerektiren liderlik meslekleri: yönetici, organizatör, temsilci, politikacı, kıdemli doktor, toptancı tüccar, subay, yönetmen ve aktör. Lükse adanmış meslekler: altın, mücevher ve sanat ticareti, iç mimari, tekstilcilik, kozmetik.
Yöneticisi Güneş Prensibinin Temsilcileri:
Tüm rol modelleri ve güçlü kişilikler: babalar, yöneticiler, otorite figürleri, politikacılar, örgütleyiciler, aristokrasi, ama aynı zamanda egoistler, diktatörler, zorbalar, dolandırıcılar ve megalomanlar.

IC Kova Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; içsel bağımsızlık, tuhaf duygular, sıra dışı güvence biçimleri.
Duyguları:
Güçlü yönleri; tarafsız, sempatik ve hoşsohbet. Hissetmekte zorlanır. Duygularını dostça, soğukkanlı ve mesafeli bir tavırla saklar. Bağlanmak istemez, yalnızlığı tercih eder. Çeşitlilik sevgisi yüzünden kalıcı ilişkiler kurmaktan kaçınır.
Gölge yönleri; özel haklara sahip olduğuna inanan, olağandışı ve yanlış anlaşılan insan. Anarşist. Ne pahasına olursa olsun, aykırı tavırlar sergiler. Kendini kaybedebileceği derin duygulardan korkar. Yalnız ve soyutlanmış olmasının nedeni, mesafeli, kontrollü ve soğuk davranmasıdır.

MC Başak Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Ekonomi, metodoloji, kesinlik, güvenilirlik, eleştirme yeteneği, eksiksizlik, sağlık, gereken şeye kolay uyum sağlama yeteneği.
Gelişme:
Kesin bir şekilde ayırt etme gücünün ve ayrıntı sevgisinin geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Kabuğun buğdaydan ayrıldığı alanlarda çalışır: eleştirmenlik veya ekonomistlik gibi. Ayrıntının önemli olduğu muhasebecilik, editörlük, bilgi işlemcilik gibi işler ve tıp, özellikle dişçilik. Pratik zekâyı (teknoloji gibi) veya el becerilerini gerektiren (tamircilik ten masaja kadar) meslekler. Öğretmenler, uzmanlar, doğa bilimcileri. Maaşlı çalışmayı yeğler.
Yöneticisi Merkür Prensibinin Temsilcileri:
Öğretmenler, öğrenciler, üniversite öğrencileri, şairler, satıcılar, analizciler, doktorlar, eleştirmenler, bilim adamları, araştırmacılar, gazeteciler, dilbilimciler, hatipler, çevirmenler, avukatlar; ama aynı zamanda sahtekârlar, kalpazanlar, hilekârlar, aldatanlar, hırsızlar, yalancılar ve dolandırıcılar.

IC Balık Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; olağanüstü bir duygu derinliği, güçlü içsel duygu. Ruhsal veya mistik bir güvence duygusu arayışı.
Duyguları:
Güçlü yönleri; karşılıksız sever ve özveride bulunur. Sınırsız bir empatisi, kendini adama yeteneği ve derin bir anlayışı vardır. Bütünleşip tek olmayı arzular. Büyüleyici, çekici, baştan çıkarıcı, duygusal ve zariftir. Sevgisi insanı tümüyle sarıp sarmalar.
Gölge yönleri; sınır koymasını bilmez. Aşırı duyarlı, kırılgan ve hafif depresiftir, ama son derece sert ve soğuk da olabilir. Mazoşist eğilimleri vardır. Ölümü arzular.

MC Terazi Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Estetik, denge, uyum, barış, sanat, zarafet, ince bir zevk.
Gelişme:
Güzellik ve huzur duygusunun geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Dünyayı güzellik getiren tüm uğraşlar: özellikle müzik, dans, oyunculuk, moda, fotoğrafçılık, reklamcılık, iç tasarım, çiçek ve renk düzenlemeleri, lüks objeler, kozmetik gibi sanat içeren alanlar. Gelişmiş bir zevk ve sosyallik gerektiren meslekler: temsilcilik, hukuk müşavirliği, diplomasi, eğlence dünyası ve aracılık. Hukuk dünyasının her yönü- barış kurmak, uzlaştırmak ve haklı davalar yürütmek- bu burçta temsil edilir.
Yöneticisi Venüs Prensibinin Temsilcileri:
Dünyaya güzellik ve sevgi getiren tüm insanlar: ressamlar, heykeltraşlar, aktör ve aktrisler, yazarlar, müzisyenler, tasarımcılar, kozmetikçiler, mimarlar ve sevecen insanlar, (eğlence dünyasında çalışanlar dâhil).

IC Koç Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; duygusal bağımlılığa isyan ve karşıtlık, sürekli sabırsızlık ve huzursuzluk; yeni güvenli sahilleri arar.
Duyguları:
Güçlü yönleri; her başarısızlıktan veya yenilgiden sağ çıkar, tekrar güçlenir ve hücuma geçer. Tükenmeyen bir iyimserliğe, geniş bir inisiyatif yeteneğine, cüretkârlığa, şevke ve tasasız bir özgüvene sahiptir.
Gölge yönleri; Pervasız, umursamaz bir bencilliği vardır. Yaşama karşı son derece kısa- görüşlü (basiretsiz) bir yaklaşım sergiler. Anlayıştan ve özdenetimden yoksundur. Kabadır.

MC Akrep Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Şaşırtıcı ve gizemli olan her şey, gizli gerçekler, tabular ve bunların çiğnenmesi, derinlikler ve uçurumlar, gizli güçler, daha derinde yatan gerçekleri bulmak için kapsamlı değişimler geçirmek.
Gelişme:
İçsel güçlerin, iyileştirme gücünün ve telkin yeteneğinin geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Bilinmeyen, gizemli ve saklı olan her şeyin derinine dalan, keşfeden uğraşlar: kâşifler, müfettişler, dedektifler, mağara kâşifleri; casusluk ve psikanalistlik, röntgen teknolojisi; ezoterik, gizemli konularla ilgili uğraşlar. Tüm iyileştirme ve terapi branşları; toplum tarafından dışlanan meslekler, örneğin çöpçülük; ölümle ilgili işler, örneğin ölümcül hasta refakatçisi, cenaze evi yöneticisi, vasiyet icraatçısı, iflas yediemini.
Yöneticisi Mars Prensibinin Temsilcileri:
Tüm öncüler, fatihler, savaşçılar, cüretkâr girişimciler, liderler, serüvenciler, askerler, atletler ve diğer rekabetçi insanlar.
Yöneticisi Plüton Prensibinin Temsilcileri:
Analizciler, doktorlar, araştırmacılar, diktatörler, bilim insanları, spekülatörler, azılı suçlular, karizmatik liderler, demagoglar, kitle hareketi liderleri, hipnotizmacılar ve okültistler.

IC Boğa Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; güvence için güçlü bir duygusal ihtiyaç. Yıllar içinde gelişen şeylerin, aşina ve kalıcı şeylerin değerini bilir. Ayağını bastığı yerin sağlam olmasını ister.
Duyguları:
Güçlü yönleri; tanıdık, alışılageldik ve denenmiş şeyler tarafından uyarılır, harekete geçer. Davranışları doğal, neşeli, yumuşak, şefkatli ve sosyaldir. Derin dostluk ve ortaklık yeteneği vardır (birlik kurmaktan hoşlanır.) Sadık ve güvenilirdir.
Gölge yönleri; kontrol çıkmış bir tekelcilik ve sahip olma isteği vardır. Son derece kıskanç ve açgözlüdür. O kadar inatçıdır ki düşüncesini değiştiremezsiniz. Çok öfkelendiği zaman tehlikeli biçimde fevri ve hiddetli olabilir.

MC Yay Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Yüksek idealler, asil yüreklilik, yükseköğrenim düzeyi, adalet, güçlü inançlar, uluslararası bağlantılar.
Gelişim:
Geniş ufukların ve derin bir uygunluk duygusunun geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Yabancı ülkelerle ilgili her şey: yolculuk etmek, dış ticaret, yurt dışında temsilcilik işleri; diplomatlar, politikacılar, yurtdışı muhabirleri, tercümanlar, ihracatçılar, tur operatörleri ve yöneticileri. Yaşamda bir anlam arayan ve filozof, din bilimci, ruhsal danışmanlar gibi yol gösteren insanlar. Hukuki meslekler ve spor dünyası.
Yöneticisi Jüpiter Prensibinin Temsilcileri:
Örnek alınan ve/veya yüksek kültürlü kişiler. Öğretmenler, eğitimciler, din adamları, kâhinler, ermişler, filozoflar, şairler, akademisyenler, hukuk uzmanları, yargıçlar, sporcular, doktorlar, alternatif sağlık uzmanları, serüvenciler, gezginler, sanatı ve diğer yüksek değerleri koruyan ve destekleyen insanlar.

IC İkizler Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; meraklı ve huzursuzdur. Çadırını hemen toplayıp yola çıkabilen bir göçebedir. Derin duygularla yüzleşmekte problem yaşar.
Duyguları:
Güçlü yönleri; canlı, tasasız, mutlu, meraklı, çarpıcı ve neşeli, hafifçe ironik, sevimli ve çekici, sosyal ve eğlendirici. Her zaman adil olmaya çalışır.
Gölge yönleri; yüzeysel, kaypak duygular taşır, gelip geçici aşk oyunları ve flörtler yaşar. Kıpır kısırdır, her zaman yeni bir şeyin peşindedir. Her şeyi "açıklamaya", akla uydurmaya ve entelektüel açıklamalarda bulunmaya gayret eder. Duygusal derinlik yaşamaktan korkar, entelektüel dünyaya sığınır veya dikkatini dağıtacak başka şeyler arar.

MC Oğlak Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Azim, kararlılık, yapı, güvenilirlik, otorite, görevini iyi yapma.
Gelişim
Kararlılığın ve sorumluluk alma isteğinin geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Toplum yaşamında sorumluluk taşıyan konumlar: politikacılar, devlet yetkilileri, tüm alanlardaki yöneticiler. Kalıcı değerleri gerektiren alanlar: bankacılık, emlakçılık, sigortacılık veya mutemetlik. İnşaat sanayiinden heykeltraşlığa kadar somut yapıların yaratıldığı ve katı maddelerin (öncelikle taşın) işlendiği alanlar. Aklı başında bir tavrın, sağduyu ve ihtiyatın, ciddiyetin ve çok dayanıklılığın gerektiği meslekler.
Yöneticisi Satürn Prensibinin Temsilcileri:
Filozoflar, bilge kişiler, münzeviler, keşişler ve rahibeler, yaşlı insanlar, insanın ataları. Kanun- koyucular ve uygulayıcılar, yargıçlar, eleştirmenler, patronlar, yol gösteren öğreticiler, heykeltıraşlar, mimarlar ve inşaatçılar.

IC Yengeç Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; barış, emniyet ve huzur arar. Aileye çok bağlıdır. Güçlü bir duyarlılık ve duygu derinliği. Yoğun hayaller.
Duyguları:
Güçlü yönleri; derin hisler duyma yeteneğine sahiptir. Duyarlı, hassas ve sadıktır. Vatanı ve ailesiyle duygusal bağları güçlüdür ve başkalarının onayını almak çok önemlidir. Hevesli ve naiftir, başkalarına güvenir, ilişkilerinde özverilidir. Duygusal güvenceye ihtiyaç duyar. Kolay etkilenir.
Gölge yönleri; aşırı sahiplenicidir. Sevdiği insana yapışır, iyiliği ve yardımseverliği ile ona adeta boğar. Çevresindeki insanlara kendi ruh hâlini dayatır. Başkalarına suçluluk hissettirme politikası güder. Amacına ulaşmak için gözyaşlarını kullanır. Zayıflığı bir zorbalık hâline getirir. Duygusal egoisttir.

MC Kova Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Bağımsızlık, orijinallik, deneyim zevki, eski olanları aşıp dünyaya yeni bir şeyler getirmek.
Gelişme:
Bireyliğin ve ütopyaların geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Yaratıcılığa ve hareket özgürlüğüne olanak sağlayan işler: reklamcılık ve halkla ilişkiler. Son teknolojinin, yeni gelişmelerin ve buluşların uygulandığı alanlar. Öngörülülüğün gerektiği fütüristlik ve astroloji gibi meslekler. Açıklaması güç olan yolları veya yeni yöntemleri benimseyen bilim adamları (alternatif tıp ve homeopati gibi).
Yöneticisi Satürn Prensibinin Temsilcileri:
Filozoflar, bilge kişiler, münzeviler, keşişler ve rahibeler, yaşlı insanlar, insanın ataları. Kanun- koyucular ve uygulayıcılar, yargıçlar, eleştirmenler, patronlar, yol gösteren öğreticiler, heykeltıraşlar, mimarlar ve inşaatçılar.
Yöneticisi Uranüs Prensibinin Temsilcileri:
Mucitler, teknisyenler, pilotlar, sanatçılar, devrimciler, anarşistler, astrologlar, fütüristler, zihinsel akrobatlar, çifte bilinçli (bu ve başka dünyalara dair) yogiler, eksantrikler, filozoflar ve sürgündekiler.

IC Aslan Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; güvenlik duygusu büyüklük duygusuyla birleşir. Kendi yeteneklerine inancı tamdır. Derin duygularını büyük bir yoğunlukla dile getirir.
Duyguları:
Güçlü yönleri; Candan, yardımsever, şakacı ve her zaman cömert. Tutkulu ve neşeli. Önemli bir gibi hissetmeyi çok sever.
Gölge yönleri; başkaları tarafından onay ve hayranlık görerek yaşamaya bağımlıdır. "Efendi ve usta" tavırları utandırıcı olabilir. Tutkuları gelip geçicidir. Duyguları incelikten yoksundur ve duygusal sempatisi minimum düzeydedir. Aşkı ancak narsist bir yansıma olarak yaşayabilir.

MC Balık Burcunda:
Giderek Önem Kazanan Temalar:
Ruhsallık, fizikötesi deneyimler, tamamen kucaklayan sevgi, katı yapıları çözmek.
Gelişme:
Medyumluk yeteneğinin ve kardeşçe sevginin geliştirilmesi.
Tipik Uğraşı Alanları:
Sempati, spiritüellik, yardım veya özveri gerektiren meslekler, örneğin ruhsal danışmanlık ve hayır işleri gibi. Sirk, tiyatro ve sinema gibi fantezi ve hayal dünyasını çalıştıran işler. Başta müzik, şiir ve resim olmak üzere tüm sanatlar. Güçlü bir içgüdü gerektiren meslekler; medyumluk, naturopati ve homeopati gibi gizemli alanlar. Suyla ilgili faaliyetler: gemicilik, balıkçılık ve dalgıçlık. Ecza endüstrisi.
Yöneticisi Jüpiter Prensibinin Temsilcileri:
Örnek alınan ve/veya yüksek kültürlü kişiler. Öğretmenler, eğitimciler, din adamları, kâhinler, ermişler, filozoflar, şairler, akademisyenler, hukuk uzmanları, yargıçlar, sporcular, doktorlar, alternatif sağlık uzmanları, serüvenciler, gezginler, sanatı ve diğer yüksek değerleri koruyan ve destekleyen insanlar.
Yöneticisi Neptün Prensibinin Temsilcileri:
Sanatçılar, yetenekli aktör ve aktrisler, müzisyenler, şairler, din adamları, vaizler, mistikler, okültistler (bilinmeyenle uğraşan insanlar), kimyagerler, hasta bakıcılar, doktorlar (özellikle homeopatistler), psikologlar, eğilim araştırmacıları, tahmin uzmanları; aynı zamanda bağımlılar, düşkünler, dengesizler, dolandırıcılar ve suçlular.

IC Başak Burcunda:
Bilinçdışı Yaklaşımı; emniyet ihtiyacı çok büyüktür. Kendini güvende hissettiği sürece, alçakgönüllü bir çerçeveyle de yetinir. Derin duyguları eleştiren ve aklı başında bir şekilde ele alır.
Duyguları:
Güçlü yönleri; dikkatli, mesafeli, ciddi, temiz ve saftır. Yeni şeylere ancak ayrıntılı bir incelemeden sonra ısınabilir. Ondan sonra güvenilir, sadık, ilgili ve yardım etmeye çok istekli olur.
Gölge yönleri; eleştirici ve soğuktur. Sevme ve kendini adama yeteneği, pratik çıkarlarına dayanır. Her şey "uygun" olunca âşık olabilir. Daima kusur bulmaya, vazgeçmeye, imrenmeye ve küsmeye eğilimlidir.

Açıklamalar Yaparak Yazıyı Düzenleyen: Hüseyin Akdağ

Kaynakça:
Astroloji Dersleri- Barış İlhan
Astrolojinin Anahtar Sözcükleri- Hajo Banzhaff& Anna Haebler
Astrolojide Açılar- Sue Tompkins

 

Diğer Yazılar