BURÇLARIN MATEMATİĞİ

Burçların matematiğini anlamak için onların ilgili oldukları elementin, niteliğin ve kutbun ne anlama geldiğini anlamamız gerekir. Şimdi bunlara bir göz atalım:

ELEMENTLER

Astrolojide burçlar elementlerine göre dörde bölünürler:

Ateş Elementi Anahtar Sözcükleri (Koç, Aslan, Yay)

Hevesli, yaratıcı, cesur, idealist, iyimser, öznel, ilham veren, girişken, hareketli.

Ateş fazlalığı: Benmerkezci, duyarsız, zorlayıcı, düşüncesiz, aceleci, sert.

Ateş eksikliği: Karamsar, heyecansız, cansız, hevessiz.

Toprak Elementi Anahtar Sözcükleri (Boğa, Başak, Oğlak)

Uygulamacı, güvenliğini düşünen, gerçekçi, üretken, dayanıklı, düzenli- tertipli, güvenilir, tutarlı, alçakgönüllü.

Toprak fazlalığı: Güçbeğenir, güçlük çıkartan, cimri, faydacı, bilmişlik taslayan, inatçı.

Toprak eksikliği: Uygulamadan yoksun, ayakları yere basmayan, verimsiz, düzensiz.

Hava Elementi Anahtar Sözcükleri (İkizler, Terazi, Kova)

Soru soran, kavramlaştıran, çözümleyen, gözlemci, nesnel, mesafeli, fikir alışverişini seven, işbirliğine eğilimli, havai.

Hava fazlalığı: Sadece aklıyla yaşayan, gerçekçi olmayan, yüzeysel, gelgeç, dayanıksız, kararsız.

Hava azlığı: Tarafsız olamayan, yeniliklere kapalı, soyutlanmış, bağlantısız.

Su Elementi Anahtar Sözcükleri (Yengeç, Akrep, Balık)

Duyarlı, duygusal, duygudaş, tepki veren, koruyucu, gizemli, uyumlu, sezgisel hayal gücü, edilgen.

Su fazlalığı: Bağımlı, sürüklenen, bilinçdışında boğulan, yapışıp kalan, kolay incinen, edilgen.

Su azlığı: Duyarsız, kontrollü, güvensiz, iç dünyası ve derinlikleriyle temassız.

NİTELİKLER

Astrolojide burçlar niteliklerine göre üçe bölünürler:

Öncü Nitelik Anahtar Sözcükleri (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Öncecilik, doğrudan doğruya yaklaşım, başlatma, insan ilişkileri güçlü, yerinde duramayan, bir işle uğraşmakta, hareket ettiren, hırslı, fırsatçı.

Öncü fazlalığı: Bir sürü başlatılmış, ama yarım bırakılmış proje, canının sıkılmasındansa aşırı işleyen olma.

Öncü azlığı: Öncecilikten yoksunluk, zorla iteklenmesi gereken.

Sabit Nitelik Anahtar Sözcükleri (Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Amaca yönelik olma, sağlamlaştırma, değişime direnme, bir işteki engelleri yenme istenci, kararından dönmeyen, inatçı, güçlü, istenç sahibi, yavaş.

Sabit fazlalığı: Değişimin zorunlu olduğu zamanlarda bile değişime direnme, inatçılık, eğilmezlik.

Sabit azlığı: Dayanma gücünün eksikliği, dayanıksızlık.

Değişken Nitelik Anahtar Sözcükleri (Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Değişime uyum sağlama, sosyal etkileşim, çok yönlü, kararından dönen, cana yakın, bilgilenme ve öğrenme ile bağlantılı, zayıf istençli, kolay etkilenen, hizmetkâr.

Değişken fazlalığı: Sürüklenmek, ne istediğini bilememek.

Değişken azlığı: Esneyememek, uyum sağlayamamak.

KUTUPSALLIK

Eril Kutup Anahtar Sözcükleri- Sıcak (Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova- Ateş ve Hava)

Harekete geçen, aktif, etki ya da olay yaratan, dışadönük, yapan.

Eril fazlalığı: Hiç duramamak, bekleyememek, ne olup bittiğini izleyememek, bir şeyleri alıp kabul edememek.

Dişil Kutup Anahtar Sözcükleri- Soğuk (Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak, Balık- Toprak ve Su)

Pasif, alıcı, tepki veren, edilgen, içedönük, kabul eden, yanıtlayan.

Dişil fazlalığı: Dışa doğru bir şey verememek, sürekli içinde tutmak, enerji akışını kesmek.

Bu durumda en basit hâliyle;

Ateş için Hevesli- fazlalığı Zorlayıcı

Toprak için Üreten- fazlalığı Dar Görüşlü

Hava için Düşünen- fazlalığı Gerçekçi Olmayan

Su için Hisseden- fazlalığı Bağımlı

Öncü için Hareketi Başlatan- fazlalığı Sonunu Getiremeyen

Sabit için Sağlamlaştıran- fazlalığı İnatçı

Değişken için Uyum Sağlayan- fazlalığı Sürüklenen

Eril için Etki Yaratan- fazlalığı Alamayan

Dişil için Tepki Veren- fazlalığı Veremeyen diyebiliriz.

Şimdi bunu burçlarla ilişkilendirelim:

KOÇ- Ateş Elementi- Öncü Nitelik- Eril Kutup

 1. Hevesli- Hareketi Başlatan- Etki Yaratan
 1. Zorlayıcı- Sonunu Getiremeyen- Alamayan

BOĞA- Toprak Elementi- Sabit Nitelik- Dişil Kutup

 1. Üreten- Sağlamlaştıran- Tepki Veren
 1. Dar Görüşlü- İnatçı- Veremeyen

İKİZLER- Hava Elementi- Değişken Nitelik- Eril Kutup

 1. Düşünen- Uyum Sağlayan- Etki Yaratan
 1. Gerçekçi Olmayan- Sürüklenen- Alamayan

YENGEÇ- Su Elementi- Öncü Nitelik- Dişil Kutup

 1. Hisseden- Hareketi Başlatan- Tepki Veren
 1. Bağımlı- Sonunu Getiremeyen- Veremeyen

ASLAN- Ateş Elementi- Sabit Nitelik- Eril Kutup

 1. Hevesli- Sağlamlaştıran- Etki Yaratan
 1. Zorlayıcı- İnatçı- Alamayan

BAŞAK- Toprak Elementi- Değişken Nitelik- Dişil Kutup

 1. Üreten- Uyum Sağlayan- Tepki Veren
 1. Dar Görüşlü- Sürüklenen- Veremeyen

TERAZİ- Hava Elementi- Öncü Nitelik- Eril Kutup

 1. Düşünen- Hareketi Başlatan- Etki Yaratan
 1. Gerçekçi Olmayan- Sonunu Getiremeyen- Alamayan

AKREP- Su Elementi- Sabit Nitelik- Dişil Kutup

 1. Hisseden- Sağlamlaştıran- Tepki Veren
 1. Bağımlı- İnatçı- Veremeyen

YAY- Ateş Elementi- Değişken Nitelik- Eril Kutup

 1. Hevesli- Uyum Sağlayan- Etki Yaratan
 1. Zorlayıcı- Sürüklenen- Alamayan

OĞLAK- Toprak Elementi- Öncü Nitelik- Dişil Kutup

 1. Üreten- Hareketi Başlatan- Tepki Veren
 1. Dar Görüşlü- Sonunu Getiremeyen- Veremeyen

KOVA- Hava Elementi- Sabit Nitelik- Eril Kutup

 1. Düşünen- Sağlamlaştıran- Etki Yaratan
 1. Gerçekçi Olmayan- İnatçı- Alamayan

BALIK- Su Elementi- Değişken Nitelik- Dişil Kutup

 1. Hisseden- Uyum Sağlayan- Tepki Veren
 1. Bağımlı- Sürüklenen- Veremeyen

Elementler, nitelikler ve kutupların diğer özelliklerini bu şekilde göz önünde bulundurarak, burçların matematiğini daha iyi anlama şansı kazanabilirsiniz.

Yazan: Hüseyin Akdağ

Kaynakça:

Barış İlhan- Astroloji Dersleri, Barış İlhan Yayınevi

Stephen Arroyo- Astroloji, Psikoloji ve Dört Element, Barış İlhan Yayınevi

Tracy Marks- Doğum Haritası Yorumlama Sanatı, Barış İlhan Yayınevi

Diğer Yazılar