PAZAR- GÜNEŞ GÜNÜ

  • 21/03/2021

“Kahraman, baba, kral” arşetipleri ve “ego, irade, istek, canlılık, yaşam gücü, otorite, organizasyon, yaratıcılık, gurur, varoluş, bilinçli yönümüz” anahtar kelimeleriyle hatırlayabileceğimiz Güneş gezegeninden (*) Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetnâme eserinde  “Cennet’ün- Naim” (Bolluk ve Bahtiyarlık Makamı) olarak bahsetmiştir ve burası “Bilgeler ve Salih Kişiler” katına karşılık gelir. Bu kişiler, salih (doğru, düzgün) işler yapan, hamiyetli (**), benlik bilincine ulaşmış (kendini bilen) ve Rabbi (***) ile yüzleşmiş güvenilir kişilerdir.

Dante bu gezegenden ilim ve bilim sahibi bilgelerin, zekâda ilerleyen varlıkların bulunduğu ışık küre olarak söz eder:

“İçine girdiğim güneşteki ruhlar, renkleriyle değil de, saçtıkları ışıkla görülmeleri için ne kadar parlak olmalıydılar!

Büyük bir şenliğe benzeyen bu ruhlar, ışıktan çemberler hâlinde birleşir, iç içe renkler hâlinde gül gibi açılan nurlara dönüşürler.”

Kadim Mısır Tarot’una göre 19. Kart olan Güneş, güneş ile açan gül, bir dağın zirvesi ile simgelenir. Bu gülü Rider Waite destesinde 0. Kart olan Abdal’da kahramanın sol elinde görürüz. Güneş hemen arkasında parlamaktadır; bununla birlikte kahramanımız henüz ona kavuşmuş değildir. Önce Abdal kartında gördüğümüz karlı tepelere ulaşacak, oradan gülün tekrar karşımıza çıktığı ölüm bayrağı elinde, atını doğan güne doğru sürecek ve yedi günün(****) sonunda yeniden doğacaktır. Gül gibi açış, daha sonra İslamiyet’te de, goncanın kat kat açılışı gibi olgunlaşma yolunda ilerleneceği anlamında kullanılır.

Hajo Banzhaf “Kahramanın Yolculuğu” kitabında bu aşamaya gelmiş olan kahramanın, Abdal’daki gibi çocuksu bir tazelikle gençleşmiş; bununla birlikte şimdi “mütevazı, ölçülü ve olgun” olduğundan bahseder. Burası “yeniden kazanılan sadelik” ve “geri kazanılan cennet” yeridir yâni büyük şeylerin basit ve sade olduğunun farkına varılmış ve bilinçdışında kalan hayvansal doğa ile uzlaşılmış, bir tek olunmuştur. Ehad (bir) kelimesinin karşılığının 13 olması ve Tarot’ta 13. kartın ilk gün Ölüm olması tesadüf olmasa gerek!

Hermetik bilgide 4. Kattaki Güneş Dehâsına yükselen kişi, her şeyi güzellikle, iyi davranışla, doğru şekilde yapan; güzel söz eden, hoş davranan; böylece Ruhu ölümsüzlüğe hazırlayan kişiliği temsil eder. İslâmi Tasavvufta Nefs-i Mutmain (tatmin olan nefs), kemâle ermenin başlangıcı olarak bilinir. İnsan-ı kâmil olma anahtarının, Satürn- Aydınlık Bilinç katı olduğundan söz etmiştik. Buraya varana kadar Mars- Adalet Dehâsı ve Jüpiter- Bilim Dehâsı katlarından geçilir.

Kabalistik Bilgilerde Hayat Ağacındaki 6. Küre Tifaret olup Hermetik Bilgilerdeki gibi güzelliği, güzel huyları ve davranışları simgeler. Burası bilinç açıklığı, ruhsal gücü vurgulayan kendini idrak ve ateşli, kendisi merkez olan güç benlik bilincine karşılık gelir. Hayat Ağacında Yılanın Yolunda (*****) bu küreye açılan yol İbranicedeki Nun (yılan) harfine karşılık gelir ve bunun Tarot karşılığı Ölüm kartıdır. Yol, 5. Küre Netzcah- Sabır küresinden buraya açılır.

Güneş, fiziksel bedende beynin sol tarafını temsil eder, bedenin sağ tarafını denetler. Beynin sol tarafınıysa Ay temsil eder, bedenin sol tarafını denetler. Ay ile Güneş’in birleşmesi Kozmik Gün olarak ifade edilir ki bu Büyük Döngünün Bitimi anlamını taşımaktadır. Bunu Kıyamet/ Hesaplaşma bahsiyle ilişkilendirebiliriz. Beynin loblarının ortak çalışması şöyle tanımlanmıştır:

“Bu iki parçanın birbirleri ile aynı ritimde çalışması gerekmektedir. Modern toplum insanının beyninin parçaları, birbiri ile aynı ritimde çalışmamaktadır; hatta bazen, birbirine ters ritim içinde bulunmaktadır. Bu durum (beta durum) kişinin görmeyle ilgili olarak görüntü kavramasına, algılamasına engeldir. Her iki parçanın birbiri ile aynı titreşimde çalışması (alfa) durumu görmeyle ilgili olarak görüntü algılamasını mümkün kılar. Zamanla beyin dalgalarının geçebileceği (teta durumu) ise gençleşme, medyumik bilgiler, iyileşme ve öznel bilgilerin bilinç düzeyine uyumunu sağlar.”

Burada ay ve güneşin buluştuğu güneş tutulmaları ve sembolü beynin sağ ve sol lobunun birleşimini anlatan balık burcu dikkat çekicidir. Tarot Büyük Arkana (sır) destesinin 18. kartı olan Ay, güneş tutulmasını gördüğümüz bir karttır ve toplumsal vurgularının güçlü olduğu büyük tutulmalar, 18 yılda bir gerçekleşir. Aynı zamanda bu kart üzerinde köpek ve çakal aynı sudan içmektedir. Burada köpek ve çakal beynin sağ ve sol lobuna karşılık geliyor olabilir mi?

Köpeğin nefsin, Çakal Başlı Anubis’in beceri, merhamet ve yeniden dirilişin sembolü olduğunu hatırlayalım! Yunan ve Roma mitolojisinde köpek, Güneş Tanrısı Apollon tarafından eğitilmiş ve Ay Tanrıçası Artemis’in arkadaşıdır. Apollon sanat ve biliş tanrısı, Artemis avcı ve okçu tanrıçadır. Sanat ve biliş ince ruh, okçuluk çalışma gerektirir. Bu sayede köpek- nefs sadık bir dost olur. Bu nefsin ölümü olarak bildiğimizdir. İçtikleri su, ilham ve sezgi ile ulaşılan bilgi olarak düşünülebilir. Yukarıda bahsi geçen medyumik bilgi tam da buna karşılık gelir ki bu durum gençleşme ve iyileşme ile de ilişkilendirilir.

Ay kartının astrolojik karşılığı balık burcudur. Balık burcunun sembolü de beynin sağ ve sol lobuna işaret eder ve yatay bir çizgi onları birleştirmektedir. Balık burcu ilham ve sezgiyle ilişkilidir. Son burçtur ki bu Büyük Döngünün Bitimi olarak düşünülebilir. Zaten Ay kartı için “şafak karanlığı” ifadesi kullanılır. Sonrasında 19. Kart Güneş gelir yâni güneş doğar.

Balık çağından kova çağına geçiyoruz. Çağlar geriye doğru ilerler. Bir çağ yaklaşık 2150 yıl kadardır. Balık çağının başlangıcı Milat- İsa’nın Doğumu olarak düşünülür. Kova burcuna karşılık gelen 17. Kart Yıldız kartında gençlik pınarı çıkar karşımıza ve suyu hem toprağa hem yere dökülür. Hem yukarısı hem aşağısı veya hem sağ hem sol diyebiliriz. Kadim bilgileri anlamak istiyorsak kelimeleri sadece ilk anlamlarıyla düşünmememiz gerekir.

Güneş bir yıldızdır. Bu kartla birlikte son üç günden (Yıldız- Ay- Güneş) söz ediyoruz. Haftanın son üç günü ile ilişkilendirirsek Cuma Yıldız kartına, Cumartesi Ay kartına ve Pazar Güneş kartına karşılık gelir. Cuma gününün gezegeni Venüs, Cumartesi gününün gezegeni Satürn ve Pazar gününün gezegeni Güneştir. Bu durumda Venüs’ün Sabah Yıldızı ifadesini, Ay kartının 9. Kart Ermiş kartı ile Satürn ikilisine karşılık geldiğini düşünebiliriz.

Öyleyse Kova Çağı, Venüs gezegeni ile ilgilidir; bununla birlikte Kırmızı Venüs (Sabah Yıldızı) ile ki bu dönem, kova burcunun yöneticisi kabul ettiğimiz Uranüs gezegeni boğa burcundadır. 21 Aralık 2020 tarihinde Satürn ve Jüpiter 800 yılda bir gerçekleştiği şekilde 0 derece kova burcunda kavuşmuştur ve bu çağa giriş işaretleri arasında görülür. Bir ayağımızı içeri attık diyebiliriz.

Venüs’ün karanlık yönünü 15. Kart Şeytan kartı anlatır. Şeytan kartındaki zincirler, daha önce Abdal kartında uçurum olarak karşımıza çıkar. Farkında olmamız gereken, zincirlerin gevşek olduğudur. Bu noktada 6. Kart olan Âşıklar hatırlanmalıdır; çünkü bu kartın gölge kartıdır Şeytan ve Âşıklar, kalbimizin yolundan gidebilmeyi, böylelikle içimizdeki eril ve dişilin dengesini anlatır. Bu sayede eski bilinç yıkılır (16. Kart Kule) ve yeni bilincin kapıları (17. Kart Yıldız) açılır.

Tarot Büyük Arkana destesi, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iki akışla okunur. Aşağıdan yukarıya olana yılanın yolu, yukarıdan aşağıya olana yıldırımın yolu denir. Yıldırımın Yoluna bakarsak Kule kartındaki yıldırım, Yıldız kartının çarptırdığı yıldırımdır. Bu dönem düşen yıldırımlar, bu sayede daha anlaşılabilir olabilir. Yıldırım, yeni bir bilince hizmet etmektedir ve burada anahtar sevgi, vereceğimiz sınavlarsa sevgi sandığımız her şeyle ilgili olacaktır. Layıkıyla anlayabilme ve orada buluşabilme dileklerimle…

Yazan: Hüseyin Akdağ

Kaynakça:

Astroloji Dersleri- Barış İlhan, Barış İlhan Yayınevi

Dünya ve Evrenimiz- Selma Mine, RUZAD Yayını

Kozmik Varlık İnsan- Selma Mine, RUZAD Yayını

Ezoterik Astroloji-M. Faik Gürsu, Güzel Sanatlar Marbaası

 

(*) Bu astrolojik bir ifadedir, Güneş bir yıldızdır.

(**) Hamiyet: Bir kimsenin yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası ve erdemi, bu değerlere bağlılık.

(***) Rab: “Efendi” ve “yüce” anlamına gelen İbranice kökenli bir sözcük.

(****) 13 Kart olan Ölüm ile nefsin ölümü, 14. Kart Hüner ile yeteneklerin uyanışı, 15. Kart Şeytan ile zincirlerin farkına varma, 16. Kart Kule ile bu zincirlerden kurtulma, 17. Kart Yıldız ile evrensel sırların farkına varma, 18. Kart Ay ile bilgi akışının başlaması ve 19. Kart Güneş ile yeniden doğuş. Burada “Tanrı dünyayı yedi günde yaratmıştır.” hatırlanabilir.

(*****) kökten hareketle tepeye doğru çakraları dolanarak ağır ağır hareket

Diğer Yazılar